Mittwoch, 4. Dezember 2013

Baretten FallschirmjägerFoto's en tekst mogen alleen worden gebruikt op andere sites met de volgende bronvermelding: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/Bilder und text dürfen nur mit diese Quellenverzeichnis verwendet werden auf andere websites: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/Photos and text may only be used on other sites with the quote: From http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/


Baretten Fallschirmjäger 

Baret voor officieren en beroepsonderofficieren. Eerste uitvoering uit één stuk. Met geborduurde krans. Uit 1968 (K)

Baskenmütze für Offiziere und Berufsunteroffiziere. Erste Version  aus einem Stück. Mit Gesticktem Kranz. Aus 1968 (K)

Beret for officers and career NCO's. First model of one piece. With embroidered wreath. 1968 (K)
 

 

Grijze baret met witte bies uit de beginperiode , zowel gebruikt voor veld en uitgaanstenue
Met dank aan Peter J en René R van het NVA Resiforum:

Graue Baskenmütze mit Weisse Paspelierung aus der Anfangszeiten, sowohl für Feld und Ausgehanzug verwendet.

Vielen Dank  an Peter J und René R von das NVA Resiforum:

Gray beret with white piping from the first years of the parabatallion. Used for field and dress uniform.

Many thanks to Peter J and René R of the NVA Resiforum:


Armeerundschau

Grijze baret voor veld en dienstuniform 1973 (L)
Versie voor manschappen en kortdienende onderofficieren:

Graue Baskenmütze für Feld und dienstuniform, 1973 (L)

Ausführung für Soldaten und Unteroffiziere auf Zeit: 


Gray beret for field and serviceuniform, 1973 (L)

Version for privates and NCO's serving on a short term: 
Gelijksoortig model, ongedateerd, tussen midden jaren '70 en 1984 gebruikt:

Gleichartiges Modell, nicht datiert, verwendet vom etwa mitte 70er Jahre bis 1984:

Same model, undated, used from about mid 70's till 1984:Versie voor beroepsmilitairen, officieren en onderofficieren,1973 (L):

Ausführung für Berufsoffiziere und Berufsunteroffiziere,1973 (L):

Version for careerofficers and career nco, 1973 (L): Baret voor beroepssoldaten- onderofficieren en officieren uit 1983 (C), op naam. Deze beroepsonderofficier diende in de 4e Compagnie:

Baskenmütze für Berufssoldaten- Unteroffiziere und Offiziere aus 1983 (C), auf Name. Dieser Unteroffizier hat in der 4. Kompanie gedient:

Beret for Careersoldiers- NCO's and officers from 1983(C), named. This NCO served in the 4th company:
Gelijksoortig model, 1984 (H):

Gleichartiges Modell, 1984 (H):

Same model, 1984 (H):


Grijze baret voor veld en dienstuniform gebruikt vanaf  1985 tot en met 1990.
Naast de DDR kokarde werd een insigne met parachute met vleugeltjes toegevoegd: 

Graue Baskenmütze für Feld und dienstuniform, verwendet in dieser ausführung vom 1985 bis 1990
Neben die DDR Kokarde wurde einer Abzeichen mit Fallschirm und Schwinge Zugefugt:

Gray beret for field and serviceuniform, used in thisd form from 1985 till 1990
Next to the GDR cockade an insignia with parachute and wings was added:De versie voor manschappen en kortdienende onderofficieren:

Die Version für Soldaten und Unteroffiziere auf Zeit: 

The version for privates and NCO's serving on a short term: 

Een fabrieksnieuwe versie -Eine Fabrikneue Version -A mint beret: 


 
Een zwaar gebruikte baret - Eine schwer getragenes Baskenmütze - A heavily worn beret:


Met een afwijkend parachute insigne - Mit abweichendes Fallschirmabzeichen - With a different parachute badge insignia: Zie het verschil - Sehe das Unterschied - See the difference
Photo courtesy of Kevin from Facebook NVA Fallschirnjäger/Paratrooper
Een model uit de periode juli-oktober 1990
De DDR kokarde werd vervangen door de Bundeswehr kokarde:

Einer Modell getragen in die Monate Juli - Oktober 1990
Die DDR Kokarde wurde von einer der Bundeswehr ersetzt: 

A model worn in the period july-october 1990
The GDR cockade was replaced by the Bundeswehr cockade:

 

 


 Verschillen - Unterschiede - Differences:


2 verschillen: bij het nieuwe model rechts een verstelband
Vanaf 1985 een parachuteinsigne naast de kokarde

2 Unterschiede: bei die neue Ausführung Rechts gibt es einen Verstellband
Ab 1985 ein Fallschirm mit abzeichen neben die Kokarde

2 differences: the new beret at right has a adjustable size string
From 1985 a parachutebadge next to the cockade 

 De versie voor beroepsmilitairen, officieren en onderofficieren:

Die Version für Berufsoffiziere und Berufsunteroffiziere:

The version for careerofficers and career nco:  

Photo courtesy of Kevin from Facebook NVA Fallschirnjäger/Paratrooper


Baret met camouflage net, jaren 70
Ik houd ervan om foto's of screenshots te vinden waar je iets op ziet wat in geen handboek te vinden is. Hier bijvoorbeeld enkele screenshots en een foto uit de 70 er jaren waar Fallschirmjäger een camouflagenetje over de baret dragen!! Dit net is de eerste versie zonder haken, ingevoerd in 1970. Ik heb ook een dummy kop gereconstrueerd met een baret en netje:
Baskenmütze mit Tarnnetz, 70er Jahre
Ich liebe es um Bilder oder Screenshots zu finden worauf man etwas sieht was in kein Handbuch oder Dienstvorschrift steht. Hier zum Beispiel verschiedene Screenshots und Bilder aus den 70er Jahre worauf Fallschirmjäger das Tarnnetz über den Baskenmütze tragen!! Dies ist die erste Ausführung des Tarnnetz ohne Haken. Ich habe auch meine Dummy Rekonstruiert mit solch ein Netz:
Beret wit camouflage netting, seventies
I love it when I find screenshots or pictures which show something you don't find in any manual. Here for example some screenshots and pictures from the seventies on which Fallschirmjäger are wearing  camouflage netting over the beret!! this is the first type of net without hooks. I have also reconstructed my dummyhead with such a net:Foto's en tekst mogen alleen worden gebruikt op andere sites met de volgende bronvermelding: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/Bilder und text dürfen nur mit diese Quellenverzeichnis verwendet werden auf andere websites: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/Photos and text may only be used on other sites with the quote: From http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen