Freitag, 2. Dezember 2016

AGM/S Tage der Bewährung 1979

Foto's en tekst mogen alleen worden gebruikt met de volgende bronvermelding: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/
Bilder und text dürfen nur mit diese Quellenverzeichnis verwendet werdens: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/
Photos and text may only be used with the quote: From http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/

AGM/S Tage der Bewährung 1979
AGM/S = ArbeitsGruppe des Ministers(von Staatssicherheit)/Sondereinheiten/aufgaben
Speciale eenheid/ Spezialeinheit/ Special unit MfS

In dit hoofdstuk beschrijf ik alle bijzonderheden inzake de uniformen en uitrusting die te zien zijn in deze film

In diesem Kapitel umschreibe ich alle Details über die Uniformen und Ausrüstung das mann in diesem Film sieht

In this chapter I will describe all particularities regarding uniforms and equipment that can be seen in this documentary

Alle onderstaande originele foto's zijn screenshots van de instructiefilm "Tage der Bewährung" gepubliceerd met toestemming van BStU  MfS ZAIG/Fi/77.
Alle overige foto's zijn uit mijn verzameling.

Alle unterstehende Originalbilder sind Screenshots aus der Lehrfilm "Tage der Bewährung"
Mit freundlichen Genehmigung BStU MfS ZAIG/Fi/77.
Die übrichre Bilder sind von mein Sammlung.

All the original pictures below are screenshots from the instructionmovie "Tage der Bewährung"
Courtesy of BStU  MfS ZAIG/Fi/77
The rest of the pictures are of my collection.


Foto's voor de sprong. Een civiele Pneumant helm wordt gedragen: 
Bevor der Sprung. Ein zivieles Pneumant Helme wurde getragen: 
Before the jump. A civilian Pneumant helmet is being worn: 

 Pneumant helm uit mijn collectie:
Pneumant Helme aus meine Sammlung:
Pneumant helmet from my collection:
Variant:
Variant:


Helmen van het merk "Wilde" werden ook gedragen:
Helme vom Hersteller "Wilde" wuerden auch verwendet:
Helmets of the brand "Wilde" were also worn:


Meestal werd de helm met een overtrek gedragen. dit overtrek past alleen op deze helm:
Meistens wurde ein überzüg über der Helm getragen, dieses überzüg passt allein diese Helm:
The cover was worn mostly over the helmet, the cover only fits this helmet: 


Veldtenue/ Felddienstanzug/ field uniform
Twee types veldtenue's zijn te zien op de film, het gewone NVA Veldtenue, model jaren '70 en het derde model para tenue. Epaulettes werden niet gedragen.

Zwei Modelle Felddienstuniformen sieht man auf dieser Film: die normale NVA FDA aus den 70er Jahre und das dritte Modell Fallschirmjäger FDA. Schulterstücke wurde nicht getragen.

Two models of fielduniforms are being worn on this movie; the normal NVA fielduniform as worn in the seventies and the third model paratroopers uniform. Shoulderboards were not being worn.

Foto's met het normale NVA tenue:
Bilder mit das normale NVA FDA:
Photo's with normal NVA uniform:

  Met parapak:
Mit Fallschirmjäger FDA:
With para uniform:..en beiden:
..und beides:
..and both: 
Gewoon jaren '70 NVA gevechtspak:
Normales NVA FDA aus der 70er Jahren:
Normal NVA fielduniform form the seventies: 

Derde model para uniform:
Dritte Modell Fallschirmjäger FDA:
Thirth model paratrooper fielduniform: 


Als schoeisel werden speciaal voor springende onderdelen van het MfS schoenen in Suhl gemaakt. Deze zijn vrij zeldzaam:

Für springende Einheiten des MfS wurden spezielle Sprungstiefel in Suhl gefertigt, diese sind sehr selten:

For airborne units of the MfS special jumpboots were produced in Suhl. These are very rare:
Gedragen paar door een ex MfS-er tot 1989 met dank aan Scorn
Getragenes Paar von einer ex MfS Angehöriger bis 1989 mit Dank an Scorn
Worn pair by an ex MfS member until 1989, courtesy of Scorn:
De Para rugzak FJT-74 werd gebruikt:
Der Fallschirmjägertornister FJT-74 wurde verwendet:
The para backpack FJT-74 was used:

Onderstaande pop is een VZ61 Skorpion schutter, hij draagt het holster en magazijntas van Tsjecho Slowaakse makelij
Unten meine Puppe als VZ61 Schütze, er trägt das Holster und Magazintasche aus Tsjechoslowakische Herstellung
Below my dummy as a VZ61 Skorpion owner. He wears the holster and magazinpouch of Czechoslowakian origin

Holster van Tsjechoslowaakse makelij:
Holster aus Tsjechoslowakische Herstellung:
Holster of Czechoslovakian origin:


Magazijtas van Tsjechoslowaakse makelij:
Magazintasche aus Tsjechoslowakische Herstellung:
Magazine pouch of Czechoslovakian origin:Holster en magazijntas van DDR makelij:
Holster und Magazintasche aus DDR Herstellung:
Holster and magazine pouch of DDR origin:
G= 1981


Twee varianten van DDR makelij:
Zwei Variante aus DDR Fertigung:
Two variants produced by the GDR:AGM/S-er met/mit/with VZ61 Skorpion:


AGM/S met complete uitrusting: 
AGM/S mit komplette Ausrüstung:
AGM/S with complete equipment: Minimale uitrusting: 
Minimal Ausrüstung: 
Minimal equipment:
RPG 7 schutter/ Schütze/ marksman: 

Nabijgevecht, met oefengeweer "Mpi Fecht":
Nahkampfausbildung, mit übungsgewehr "Mpi Fecht":
Close combat training with dummy rifle "Mpi Fecht":

en ongewapend:
und unbewaffnet:
and unarmed: 

 

Bij opleidingen met springstoffen werd de gewone DDR stalen helm gedragen:
Bei Ausbildungen mit Sprengstoffen wurde die normale DDR Stahlhelm getragen:
At instructions with explosives the normal GDR was worn: 

 

 


Speciale regenjas voor paratroepen: 
Spezielle Regenjacke für Fallschirmjäger: 
Special raincoat for paratroopers:

  Civiele messen uit Mühlhausen werden gebruikt:
Fahrtenmesser aus Mühlhausen wurden verwendet:
Civilian knifes from Mühlhausen were used:


Een paar messen uit Mühlhausen, "Fahrtenmesser":
Verschiedene Fahrtenmesser aus Mühlhausen:
Some "Fahrtenmesser" knives from Mühlhausen:
Ik ontdekte op de screenshots dat het Mühlhausen mes ook in de tas van het parapak, dat eigenlijk bestemd was voor het Kampfmesser KM1966 model gedragen werd! Het mes past precies! Zie de volgende screenshots als bewijs en mijn reconstructie:

Ich entdeckte auf den Screenshots, dass das Mühlhausen Messer auch in der Tasche des Fallschirmjägerhosen getragen wurde, die eigentlich für das Kampfmesser KM1966 gedacht war! Das Messer passt genau! Siehe folgende Screenshots als Beweis und meine Rekonstruktion:

I discovered on the screenshots that the Mühlhausen knife was also worn in the bag of the para uniform trousers, which was actually intended for the Kampfmesser KM1966 model! The knife fits exactly! See the following screenshots as proof and my reconstruction:

 Op verschillende foto's is te zien dat sommige AGM/Sers een Dynamo trainingspak onder het uniform  dragen. Zie de foto's en mijn pop:

Auf verschiedene Bilder kann mann sehen das verschiedene AGM/S Angehörige ein Dynamo trainungsanzug unter ihre Uniform tragen. Siehe die Bilder und meine Puppe:

On several pictures you can see some AGM/S members wearing a Dynamo trainingsjacket under their field uniform. See the screenshots and my dummy:


Veldfles met "MfS" stempel
Feldflasche mit "MfS" Stempel
Canteen with "MfS" stampFoto's en tekst mogen alleen worden gebruikt met de volgende bronvermelding: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/Bilder und text dürfen nur mit diese Quellenverzeichnis verwendet werdens: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/Photos and text may only be used with the quote: From http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/