Mittwoch, 30. November 2016

2. Aufklärungskompanie Wachregiment Feliks Dzierzynski Teil 2: 1970-1975


Foto's en tekst mogen alleen worden gebruikt met de volgende bronvermelding: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/Bilder und text dürfen nur mit diese Quellenverzeichnis verwendet werdens: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/Photos and text may only be used with the quote: From http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/

Onderstaande foto's zijn uit een foto album van een voormalige Aufklärer van het Wachregiment Felix Dzierzynski uit mijn privé collectie. De foto's zijn uit de periode 1971 en 1972. Ik heb de buste met militaria uit mijn verzameling gebruikt ter vergelijking.

Unterstehende Bilder sind aus ein Foto Album von  einer ehemaliger Aufklärer des Wachregimentes Feliz Dzierzynski aus meiner Privat Sammlung. Die Bilder sind aus 1971 und 1972. Zum vergleich habe ich Bilder mit militaria aus meiner Sammlung hinzugefügt.

The photographs below are form a Photo Album form a former member of the Aufklärer of Wachregiment Felix Dzierzynski form my private collection. The photographs are from 1971 and 1972. For comparison I have added pictures of militaria from my collection.

2. Aufklärungskompanie Wachregiment Feliks Dzierzynski Teil 2: 1970-1975

Deze foto's zijn van manschappen met het tweede model para veld tenue ( zie ook: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/2013/11/2-modell-fallschirmjager-fda-in.html ).
Witte civiele valhelmen van het merk Pneumant of VEB Perfekt worden gedragen:

Auf dieser Bilder sieht man Aufklärer mit das zweite Modell Fallschirmjäger FDA ( siehe auch: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/2013/11/2-modell-fallschirmjager-fda-in.html ).
Weisse zivile Sturzhelme von Pneumant oder VEB Perfekt wurden getragen:

On this photographs you can see Aufklärer with the second model paratroop field uniform ( See also: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/2013/11/2-modell-fallschirmjager-fda-in.html ).
White civilian motorcycle helmets of the brands Pneumant or VEB Perfekt are being worn:


Een ouder model civiele Pneumant helm uit mijn collectie:
Ein alteres Modell ziviles Pneumant Helme aus meiner Sammlung:
An older model of civilian Pneumant Helmet from my collection:
Pop met 2e model parajas en valhelm:
Puppe mit 2. Modell Fallschirmjäger FDA und Sturzhelm:
Dummt with 2nd model parajacket and crash helmet:
Als we de man in het midden met de helm voor zijn reddingsparachute goed bekijken zien we een bijzonder detail....
Wenn wir der Mann in der Mitte mit der Helm vor seine rettungsfallschirm anschauen dann sehen wir ein besonderes Detail....
When we look at the man in the middle with the helmet on his rescerve parachute we see a surprising detail...........Over zijn civiele helm wordt een overtrek van de oudere 4 vlekkencamouflage gedragen!
Op onderstaande screenshots van een documentaire over de Stasi van Youtube zien we ook dezelfde helmovertrekken!

......seine Helm hat ein überzüg aus Vierflachentarnfarbdrück!
Unterstehende Screenshots aus einer Dokumentar über das MfS zeigt auch diese Helmüberzüge!

.....his helmet has a cover of the older four tone camouflage!
On the screenshot below we see also this helmet cover used!Later werd het overtrek in streepcamouflage gedragen:
Später wurde das überzüg aus Strichtarn getragen:
Later a cover of the striped pattern was used:
Bron/Quelle/Source: Internet

Een origineel overtrek voor de civiele Pneumant helm uit mijn verzameling:
Ein originales überzüg für der zivile Pneumant Helme aus meiner Sammlung:
An original cover for the civilian Pneumant helmet I have:

Over deze helm en overtrek volgt meer in het hoofdstuk over AGM/S
Mehr über diese Helm und überzüg in das Kapital über die AGM/S
More about this helmet in the chapter about the AGM/S

Ook de witte VEB Perfekt helm werd begin jaren '70 gebruikt:
Auch die weisse VEB Perfekt Helm wurde anfang 70er Jahre verwendet: 
The white VEB Perfekt helmet was used in the early seventies: Photo courtesy of Dudleygreene
Photo courtesy of Dudleygreene Vergelijk/Vergleich/comparison 2 typen/types:


2. Aufklärungskompanie Wachregiment Felix Dzierzynski Teil 2: 1970-1975: in het veld/ in das Gelände/ in the field

Het tweede model parapak met para pullover eerste model en de grijze parabaret worden gedragen:

Das zweite Modell fallschirmjäger FDA und erste Modell Fliegerpullover und die graue Fallschirmjäger barett wurde getragen:

The second model paratroop fielduniform and the first model pilot pullover and grey paratroopers beret are being worn:Foto/Bild/Photo: Dudley Green:Op de volgende foto's wordt de bontmuts gedragen in combinatie met het parapak, normale laarzen worden gedragen op de eerste foto na: 

Die Pelzmütze wurde getragen in kombination mit die Fallschirmjäger FDA, normale Stiefel wurden getragen ausser das erste Bild:

The fur cap is worn in combination with the paratroop fielduniform, normal boots are being worn except on the first picture:


De zwart wit foto's hieronder zijn van verzamelcollega Dudley Greene: 
Die schwarz weiss Bilder unten sind  von Sammelkollega Dudley Greene: 
The black and white photographs below are from collector friend Dudley Greene:Met scheepje/ Mit Schiffchen/ With side cap:  En met gewone helm:
Und mit die normale Stahlhelm:
And with the normal steel helmet:

En...op de pantserwagen werd het parapak gedragen combinatie met de  tankhelm:

Und...auf den Schutzenpanzer wurde das Fallschirmjäger anzug getragen in Kombination mit eine Panzerhaube:

And... on the APC the paratroopers field uniform was worn in combnation with the tank helmet:Foto's en tekst mogen alleen worden gebruikt met de volgende bronvermelding: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/Bilder und text dürfen nur mit diese Quellenverzeichnis verwendet werdens: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/Photos and text may only be used with the quote: From http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/