Donnerstag, 3. Oktober 2013

Voorwoord blog DDR Speciale eenheden (Nederlandse taal)

Voorwoord blog DDR Speciale eenheden

Dit blog is het resultaat van bijna 30 jaar verzamelen en onderzoeken van militaire veld uniformen en uitrusting van DDR speciale eenheden.
Praktisch alle foto’s van uniformdelen en uitrustingsstukken zijn uit mijn eigen privéverzameling.
Deze verzameling omvat unieke stukken. In enkele hoofdstukken heb ik een paar foto’s uit collecties van collega verzamelaars geplaatst. Ik heb daar toestemming voor gevraagd en vermeld bij de desbetreffende foto duidelijk dat hij niet uit mijn verzameling is.
Voor foto’s van manschappen uit speciale eenheden van de DDR heb ik hoofdzakelijk DDR-literatuur zoals jubileumboeken en het tijdschrift “Armeerundschau” gebruikt. Ik heb echter ook met toestemming van de eigenaars zeer unieke privéfoto’s gebruikt. Bij alle foto’s vermeld ik zoveel mogelijk de bron. In een enkel geval is de bron niet gelukt maar was de foto belangrijk ter info. Hier heb ik verzocht om contact met mij op te nemen.

Dit blog is niet bedoeld om de politiek van de voormalige DDR, waarvan ik afstand neem, te verheerlijken. Het is zuiver bedoeld als militair-historisch uniformkundige informatie voor collega verzamelaars en andere geïnteresseerden. Op verzoek van een voormalige commandant van het parabataljon/regiment van de voormalige Nationale Volks Armee (NVA); wil ik een duidelijke scheidslijn aanbrengen tussen springende/ elite eenheden van het Ministerie van Defensie van de DDR (MfNV) zoals: parachutisten, lange afstand verkenners, speciale verkenners, verkenners, KSK-18, SSZ-18 enerzijds en de springende eenheden van het Ministerie van Staatsveiligheid van de DDR (MfS/Stasi) zoals de 2e verkenningscompagnie van het Wachtregiment Felix Dzierzynski, ArbeitsGruppe des Ministers/ Aufgabenbereich Sonderfragen-aufgaben (AGM/S), HA XXII en XXIII anderzijds. Naast deze ministeries had het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de DDR (MdI) ook de beschikking over speciale eenheden zoals Diensteinheit IX.

Mijn dankwoord wil ik graag uitbrengen aan de vele personen, waaronder een aantal oudgedienden die mij van zeer waardevolle informatie of foto’s hebben voorzien.Veel wetenswaardigheden waren tot nu toe onbekend. Ik dank o.a. Birger, Thomas König, Uli Suhr, Peter Jänicke, Werner Giesselman, Kevin Born, Paul Madden, Dave McLaughlin, Gottfried Neis, Logo, Gottfried Schott, Ingo, Kurt Karl, Scorn, Jörg Kuhnt, Klaus-Dieter Krug, René R, Jürgen Räder, Roger Rohrbach, Dudley Greene.

Mocht ik iemand vergeten zijn dan mijn nederige excuses.

Als laatste maar niet de minste wil ik graag mijn lieve vrouw Jolanda bedanken die mij de ruimte (zolder en hobbykamer) gunt om mijn hobby te beleven.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen