Mittwoch, 4. Dezember 2013

Baretten FallschirmjägerFoto's en tekst mogen alleen worden gebruikt op andere sites met de volgende bronvermelding: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/Bilder und text dürfen nur mit diese Quellenverzeichnis verwendet werden auf andere websites: http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/Photos and text may only be used on other sites with the quote: From http://johansddrmilitaria.blogspot.nl/


Baretten Fallschirmjäger 

Eerste model grijze baret uit twee stukken met witte bies 
Met dank aan Peter J en René R van het NVA Resiforum:

Erstes Modell zweiteiliges graue Baskenmütze mit Weisse Paspelierung 
Vielen Dank  an Peter J und René R von das NVA Resiforum:

First model two-part gray beret with white piping 
Many thanks to Peter J and René R of the NVA Resiforum:

Armeerundschau

Tweede uitvoering uit één stuk.
Baret voor manschappen en kort verband vrijwilligers. 
Uit 1968 (K):

Zweite Version  aus einem Stück. 

Baskenmütze für Soldaten auf Zeit.
Aus 1968 (K):

Second model made of one part.
 Beret for privates and short-career volunteers. 
 1968 (K): Mit vielen Dank an Jürgen-Räder Krause für die zwei Zeitgenossische Bilder

Baret voor officieren en beroepsonderofficieren.
 Tweede uitvoering uit één stuk.
 Met geborduurde krans. Uit 1968 (K):

Baskenmütze für Offiziere und Berufsunteroffiziere.
Zweite Version aus einem Stück.
Mit Gesticktem Kranz. Aus 1968 (K):

Beret for officers and career NCO's.
 Second model made of one part.
 With embroidered wreath. 1968 (K):

 
 Mit vielen Dank an Jürgen-Räder Krause für das Zeitgenossisches Bild

Derde uitvoering uit drie stukken voor manschappen en kort verband onderofficieren. Grijze baret voor veld en dienstuniform 1973 (L):

Dritte Version aus drei Stücke, Ausführung für Soldaten und Unteroffiziere auf Zeit. Graue Baskenmütze für Feld und dienstuniform, 1973 (L):Third version consisting of three pieces, for privates and short career NCO's. Gray beret for field and serviceuniform,
 1973 (L):Gelijksoortig model, ongedateerd, tussen midden jaren '70 en 1984 gebruikt:

Gleichartiges Modell, nicht datiert, verwendet vom etwa mitte 70er Jahre bis 1984:

Same model, undated, used from about mid 70's till 1984:


Derde uitvoering voor beroepsmilitairen, officieren en onderofficieren,1973 (L):

Dritte Version für Berufsoffiziere und Berufsunteroffiziere,1973 (L):

Third model for careerofficers and career nco's, 1973 (L): Baret voor beroepssoldaten- onderofficieren en officieren uit 1983 (C), op naam. Deze beroepsonderofficier diende in de 
4e Compagnie:

Baskenmütze für Berufssoldaten- Unteroffiziere und Offiziere aus 1983 (C), auf Name. Dieser Unteroffizier hat in der 4. Kompanie gedient:

Beret for Careersoldiers- NCO's and officers from 1983(C), named. This NCO served in the 4th company:
Nog een derde model geproduceerd in 1983:
Nog ein dritte Ausführung, hergestellt in 1983:
Another third model officers beret from 1983:

Vierde model grijze baret voor veld en dienstuniform geproduceerd vanaf  1984 tot en met 1990. 
Naast de DDR kokarde werd een insigne met parachute met vleugeltjes toegevoegd: 

Vierte Version graue Baskenmütze für Feld und dienstuniform, produziert in dieser ausführung vom 1985 bis 1990
Neben die DDR Kokarde wurde einer Abzeichen mit Fallschirm und Schwinge Zugefugt:

Fourth model gray beret for field and serviceuniform, produced in this version from 1985 till 1990
Next to the GDR cockade an insignia with parachute and wings was added:

Een interim versie, met nog het metalen embleem voor officieren en beroepssoldaten en  zonder parachuutje uit 1985(T):

Ein zwischenversion, noch mit dem Metallemblem für Offiziere und Berufssoldaten und ohne Fallschirm aus 1985 (T):

An interim version with the metal emblem for officers and career soldiers and without parachute insignia from 1985 (T):De versie voor manschappen en kortdienende onderofficieren:
Die Version für Soldaten und Unteroffiziere auf Zeit: 
The version for privates and NCO's serving on a short term: 

Een fabrieksnieuwe versie -Eine Fabrikneue Version -A mint beret: 
Een zwaar gebruikte baret - Eine schwer getragenes Baskenmütze - A heavily worn beret:


Met een afwijkend parachute insigne - Mit abweichendes Fallschirmabzeichen - With a different parachute badge insignia: Zie het verschil - Sehe das Unterschied - See the difference
Photo courtesy of Kevin from Facebook NVA Fallschirnjäger/Paratrooper
Een model uit de periode juli-oktober 1990
De DDR kokarde werd vervangen door de Bundeswehr kokarde:

Einer Modell getragen in die Monate Juli - Oktober 1990
Die DDR Kokarde wurde von einer der Bundeswehr ersetzt: 

A model worn in the period july-october 1990
The GDR cockade was replaced by the Bundeswehr cockade:

 

 


 Verschillen - Unterschiede - Differences:

2 verschillen: bij het nieuwe model rechts een verstelband
Vanaf 1985 een parachuteinsigne naast de kokarde

2 Unterschiede: bei die neue Ausführung Rechts gibt es einen Verstellband
Ab 1985 ein Fallschirm mit abzeichen neben die Kokarde

2 differences: the new beret at right has a adjustable size string
From 1985 a parachutebadge next to the cockade 

 Vierde model, versie voor beroepsmilitairen, officieren en onderofficieren:

Vierte Version, Ausführung für Berufsoffiziere und Berufsunteroffiziere:

Fourth model, version for careerofficers and career nco: Met Juli-Oktober 1990 Kokarde
Mit Juli-Oktober 1990 Kokarde
With July-October 1990 Cockade
Veel dienende Fallschirmjäger kozen in 1986 ervoor om hun oude baret, die comfortabeler was te behouden en daar het parachuutje op te naaien. Hieronder een voorbeeld van een omgebouwde baret uit de jaren '70:

Viele dienende Fallschirmjäger entschieden sich in 1986, ihre alte bequemere Baskenmütze zu behalten und den Fallschirmabzeichen darauf zu nähen. Nachfolgend ein Beispiel einer so ungebauten Baskenmütze, ursprunglich aus den 70er Jahren:

Many serving Fallschirmjäger chose in 1986 to retain their old beret, which was more comfortable and sew the parachute badge on it. Below and example of a converted beret originally from the 70's:

In de jaren '70 werd het camouflagenet met trekkoord zelfs over de baret gedragen:
In den 70er Jahren wurde das Tarnnetz sogar über den Baskemütze getragen:
In the 70's the camouflagenetting was worn even on the beret:

  

 


1 Kommentar:

  1. Beste Johan,
    Fantastische website. Toch één bemerking : je schrijft hierboven bij het derde model dat de muts uit drie delen bestaat. Volgens mij tonen de mutsen allemaal vier delen : stuk bovenaan, stuk frontaal, stuk linksachter, stuk rechtsachter. Ik ben geen uniformverzamelaar, enkel insignes, dus ik kan je geen foto's tonen van mutsen uit drie stukken uit mijn verzameling. Wel heb ik foto's op EBay gevonden van mutsen uit drie stukken. Die hebben echter geen verluchtingsgaten en ook de stempel inwendig is anders. Mocht je hierover willen converseren kan je me bereiken op alain.conradi@telenet.be.

    AntwortenLöschen